FAGG

MISSIE

Het FAGG is de bevoegde overheid in België op het vlak van de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van de geneesmiddelen en de gezondheidproducten.

Gezien de internationale aard van het werkdomein, wordt de Engelse taal erkend als het dominante communicatiemiddel tijdens internationale conferenties en seminaries in Europa. Vandaar dat in 2012 werd beslist om van start te gaan met groepsopleidingen Engels voor de verschillende teams.

ONZE AANPAK

Een persoonlijke screening werd met elke kandidaat uitgevoerd. Dit liet ons toe om homogene groepen te vormen. De volgende stap, een grondige behoeftenanalyse met elk individu, gaf ons de mogelijkheid de vele noden samen te tellen en de grootste gemene deler te vinden die aan elkeen's noden beantwoordde.

UITVOERING

De pre-intermediaire groepen werden getraind op een herhaling van de verschillende basistijden en structuren. Deze werden duidelijk gepresenteerd door de taalcoach waarna ze grondig met de studenten werden ingeoefend. Lichaamstaal en 'flash-cards' werden uitgebreid doorheen de opleiding gebruikt om de studenten tot interactie aan te sporen met de taalcoach en elkaar. Het memoriseren en herhalen van korte standaard dialogen in vertrouwelijke situaties zorgden ervoor dat de studenten zich meer en meer op hun gemak begonnen te voelen in werkgerelateerde omstandigheden. Woordenschat gelinkt aan hun werkdomein werd ingeoefend door middel van een vraag en antwoord spel en andere creatieve activiteiten.

De intermediaire groepen kregen een volledige herhaling van de basistijden alvorens de meer gevorderde tijden aan te pakken. De nieuwe tijden werden duidelijk geïntroduceerd en studenten werden ten allen tijde aangemoedigd om op een interactieve manier deel te nemen. Verscheidene veel gebruikte 'phrasal verbs' werden in het programma inbegrepen samen met nuttige idiomatische uitdrukkingen aangepast aan het profiel van de studenten. Deze werden uiteindelijk met improvisatiespelletjes bestendigd. Onder de rollenspelen en activiteiten bevonden zich interviews, waarbij elke student werd ondervraagd over zijn rol binnen het agentschap en een typische werkdag moest beschrijven. Deze activiteit gaf vervolgens aanleiding tot een versteviging van de tijden met een activiteit, waarbij de studenten diezelfde werkdag in het verleden en de toekomst moesten beschrijven. Ook het internet (vb. de website van de Engelse tegenhanger van het FAGG) en krantenartikels werden gebruikt om discussie en debat aan te wakkeren.

GETUIGENIS
Xavier De Cuyper - CEO FAGG

Fantastische taalcoaches! Volledig voorbereid en in overeenstemming met onze zeer specifieke sector en noden. Uitstekende administratieve opvolging!