Management opleidingen

 • Leiderschap

  “Een leider is iemand die de weg kent, de weg neemt en de weg toont."
 • Onderhandelingsvaardigheden

  'Onderhandel uzelf niet onder tafel nog voor u aan tafel gaat zitten'
 • Presentatievaardigheden

  “Ze zullen misschien vergeten wat je precies gezegd hebt, maar nooit wat je bij hen teweegbracht."
 • Time Management

  ‘Het slechte nieuws is dat de tijd voorbijvliegt. Het goede nieuws is dat u de piloot bent'
 • De MBTI workshop

  “Focus niet op wat verkeerd is met mensen, maar wat goed is en goed zou kunnen zijn.”
 • Spreken in het openbaar

  ‘Spreken in het openbaar is geen talent, het is een vaardigheid.’
 • Conflict Management

  Vrede is niet de afwezigheid van conflict, het is het vermogen om op een vreedzame manier met conflict om te gaan
 • Synergie op het werk

  Synergie is beter dan jouw manier of mijn manier. Het is onze manier.
 • Stress Management

  “Het is niet de last zelf waaronder je bezwijkt, maar de manier waarop je de last draagt”