Perm Vert Polen

MISSIE

In volle voorbereiding van het voorzitterschap van de EU was de Permanente Vertegenwoordiging van Polen op zoek naar een leverancier met een heel specifiek verzoek.

De Perm. Vert. had enkele zwaktes met betrekking tot het Engelse taalgebruik binnen hun administratief team ontdekt en wenste deze zwaktes tijdig aan te pakken. Zij waren in het bijzonder ongerust over het schriftelijk taalgebruik, waaronder het schrijven van e-mails, perspublicaties en formele verslagen en rapporten.

ONZE AANPAK

In dit geval was een persoonlijke screening per kandidaat noodzakelijk die bestond uit een mondelinge én schriftelijke taaltest om het precieze niveau van de studenten te kennen en hen in homogene groepen in te delen. Deze screenings werden uitgevoerd door onze Engelse ploeg op de hoofdzetel van de Perm. Vert.

Vervolgens werd een volledige behoefteanalyse uitgevoerd om te rol van elk individu binnen de organisatie goed te begrijpenen de nood om het Engels bij te schaven of te verfijnen. Ook met het management van de Perm. Vert. werd een vergadering belegd teneinde hun verwachtingen en doelstellingen te aanhoren. 

UITVOERING

De programma's werden geschreven en uitgewerkt door onze ploeg van Engelse taalcoaches, er werd een op maat gemaakt programma voorzien voor elk niveau en er werd zo veel mogelijk met de individuele noden rekening gehouden bij de verwerking ervan.

Ondanks de focus op de schrijfvaardigheden, slaagden we er toch in deze opleiding uiterst interactief te houden. De dagdagelijkse problemen van de studenten werden aangesproken en groepen van hetzelfde niveau gaven uitdagingen en opdrachten aan elkaar. Een variatie aan teksten en materiaal werd gebruikt, inclusief een specifiek cursusboek genaamd 'E-mail English'.

GETUIGENIS

Jerzy Drozdz - Deputy Head of the Permanent Representation of Poland to the EU


"Ter voorbereiding van het voorzitterschap van de Europese Unie koos de Permanente Vertegenwoordiging van Polen aan de EU voor Semantics om de zakelijke schrijfvaardigheden in het Engels van haar personeel te verfijnen. Wij waren bijzonder tevreden over de kwaliteit van de taalcoaches, de inhoud van het programma, de administratieve ondersteuning en de opvolging die we in elke fase van het project ontvingen."