Screening

Maatwerk kan enkel geleverd worden op basis van een grondig en persoonlijk voortraject. Vandaar dat wij steevast een voorafgaande screening organiseren alvorens een taalopleiding te starten.

Deze face-to-face screening vindt plaats bij de student en bestaat uit een mondelinge taaltest met de taalcoach (moedertaalspreker) en een behoefteanalyse. Dit laat ons toe het huidige niveau van de student vast te stellen, zijn doelstellingen te bepalen en hem op basis hiervan een bepaalde taalopleiding aan te bevelen. Tevens maken we van de gelegenheid gebruik om de Semantics leermethode aan de student toe te lichten. Aldus kan de student zien of deze overeenstemt met zijn verwachtingen.

 Het argument voor een mondelinge afspraak bij de klant is drieledig:

  • Semantics voorziet dynamische en interactieve taaltrainingen die zich voornamelijk richten op de ontwikkeling van actieve en praktische taalkennis. Het lijkt ons evident om dan ook meteen de actieve kennis van de student te testen in tegenstelling tot de passieve kennis via schriftelijke of online testen
  • Een face-to-face ontmoeting stelt de student veel meer op zijn gemak dan bijvoorbeeld een telefonische test
  • Een persoonlijke afspraak is de beste manier om de student een eerste indruk van uw dienstverlening te geven. Het is tegelijk een mooie kans voor de student om voor het eerst met de Semantics taalcoach kennis te maken zonder dat hier verplichtingen aan vast zitten

 Deze voorafgaande screening is volledig kosteloos en vrijblijvend ongeacht het potentiële aantal kandidaten!