Niveaus

Semantics hanteert een schaal van 10 niveaus, gebaseerd op het Common European Framework (CEF), waarbij elk niveau een bepaald gamma van vaardigheden vertegenwoordigt. 

Op basis van de voorafgaande screening plaatsen wij de kandidaat op deze schaal en linken wij zijn doelstellingen aan een doelniveau. Zodoende kunnen we duidelijk de kloof tussen het huidige niveau en het te bereiken niveau zien. Vervolgens wordt er een bepaald traject aanbevolen om deze kloof te overbruggen. Gemiddeld kan er deze vooruitgang verzekerd worden:

  • Individuele taalopleiding: 30 uren
  • Semi-individuele taalopleiding (2-3): 38 uren
  • Groepsopleiding (4-6): 44 uren

Deze vooruitgang is gebaseerd op de gestructureerde en interactieve methode van Semantics.

Betekenis van de verschillende niveaus

A0: Hoegenaamd geen kennis van de doeltaal 

A1U bent in staat courante, familiaire uitdrukkingen en eenvoudige zinnen te begrijpen en te gebruiken. U kan uzelf voorstellen en eenvoudige vragen aan uw gesprekspartners stellen, bijvoorbeeld waar ze wonen, hoe het met hen gaat, waar ze van houden, wat ze graag doen – en u bent zelf ook in staat om op hetzelfde type van vragen een antwoord te geven. U kan deelnemen aan een simple gesprek indien uw gesprekspartner zich langzaam uitdrukt en u helpt door te herhalen. 

A2.1U bent in staat om eenvoudige en algemene boodschappen te begrijpen en over te brengen. U kan duidelijk geformuleerde informatie begrijpen en een basisconversatie houden. U kan dagdagelijkse huishoudelijke en professionele taken beschrijven met behulp van een reeks uitdrukkingen en eenvoudige zinnen. U kan informatie over dagelijkse activiteiten, zoals aankopen of het reserveren van ene vakantie of een hotelkamer, begrijpen en zelf vragen. 

A2.2U kan de algemene context van een conversatie over vertrouwelijke onderwerpen begrijpen, zowel in een persoonlijke als professionele context. U kan een conversatie starten, onderhouden en beëindigen. U bent in staat aan een eenvoudige discussie deel te nemen, om simpele zakelijke instructies te geven, een probleem aan te duiden en te omschrijven, en een oplossing voor te stellen. U kan iemand feliciteren, uw goedkeuring of akkoord uitdrukken, iets weigeren of een klacht overbrengen. 

B1.1: U bent in staat in staat informatie over vertrouwelijke onderwerpen te begrijpen in de gepaste context en een conversatie te voeren over algemene onderwerpen. U kan professionele contacten aanknopen, uw mening geven en suggesties opperen. U bent in staat complexere activiteiten uit te voeren in de doeltaal, zoals de uitwisseling van goederen of de annulering van een bestelling. U kan nota's opstellen, boodschappen en persoonlijke brieven, om bijvoorbeeld iemand te bedanken. 

B1.2U bent in staat een gesprek te voeren over een hele reeks van onderwerpen en situaties. U kan bepaalde zaken in hun context uitleggen en beschrijven. U kan vragen stellen over uw werkomgeving en deze vragen ook zelf beantwoorden. U kan met gemak algemene instructies geven m.b.t. uw professionele werkwijze. U voelt zich comfortabel met mensen in vertrouwelijke situaties of in een zakelijke context. U bent bijvoorbeeld in staat te discussiëren over de kwaliteit van een product of een dienstverlening. 

B2.1U bent in staat om op een competente manier en zonder al te veel moeite te communiceren in vele zakelijke en niet zakelijke situaties, en dit op verschillende manieren. U kan verschillende onderwerpen op een gepaste manier behandelen. U kan met gemak een conversatie met een moedertaalspreker aan. U kan bijvoorbeeld een project bespreken, suggesties geven, opinies en ideeën uitdrukken. U kan zonder moeite lange telefoongesprekken voeren of reizen voorbereiden. 

B2.1U kan verschillende standpunten uitdrukken en uw ideeën in een discussie verdedigen. U kan idiomatische uitdrukkingen, gebruikt door moedertaalsprekers in een conversatie, begrijpen. U kan moeilijke situaties de baas en bijvoorbeeld een meningsverschil regelen. U gebruikt de adequate woordenschat in de meeste professionele situaties. U kan presentaties geven, feiten samenvatten en een taalgebruik hanteren die gepast is in complexe situaties. 

B2.2U bent in staat om zich op efficiënte en correcte manier uit te drukken in veeleisende situaties of contexten. U kan zonder moeite aan alle gesprekken deelnemen in het kader van uw werk en professionele activiteiten. Zo bent u in staat om een professionele presentatie te geven tijdens een vergadering of een commerciële onderhandeling. U doet uw voorstellen met nuance en kan eveneens een discours over een ingewikkelde matierie begrijpen. 

B2.2U bent in staat om efficiënt te communiceren met een divers publiek over een zeer uitgebreid gamma aan onderwerpen (nieuwe of vertrouwelijke), en dit alles met de nodige nuance en grammaticale correctheid. U neemt met de nodige zelfzekerheid en vaardigheid deel aan gesprekken en discussies, u kan verschillende standpunten uitdrukken en uw opinies verdedigen. U gebruikt de juiste en genuanceerde uitdrukkingen. U stelt zelf al uw teksten op, ook uw professionele correspondentie, en dit zonder fouten. 

C2U begrijpt met het grootste gemak alles wat u hoort en leest. U drukt zich uit met de grootste spontaniteit, het grootste gemak en de grootste precisie. U nuanceert uw voorstellen op een subtiele en duidelijke manier, zelfs in complexe omstandigheden. U kan ingewikkelde rapporten opstellen, artikels en complexe teksten schrijven. Uw taalvaardigheden zijn gelijk aan die van een hoog opgeleide moedertaalspreker.