Erkenning KMO Portefeuille

Via deze weg kunnen Vlaamse KMO's en vrije beroepen genieten van 50% overheidssteun voor taalopleidingen.

Klik hier voor meer informatie en de aanvraagprocedure.